Provider

HOPLA!

HOPLA! is een circusfestival dat sinds 2007 zijn tenten opslaat op het grondgebied van de stad Brussel. Van een eendaagse gebeurtenis groeide het festival geleidelijk aan uit tot een meerdaags evenement. Sinds 2015 doet het 6 verschillende wijken in de stad aan  gedurende de laatste week van de paasvakantie.

Het HOPLA!-festival wil bruggen bouwen tussen het circus en de stad, de circusartiesten en de burgers, de circuskunsten en hun publiek. Circus is een bloeiende artistieke sector en biedt een rijkdom die mooi aansluit op de Brusselse realiteit. Het gezellige gezinsfestival verenigt en overstijgt stijlen, generaties en sociale verschillen. Circus haalt het beste naar boven in mensen en stimuleert verwondering, respect voor elkaar en nieuwsgierigheid.

Toen de Stad Brussel in 2007 van start ging met het HOPLA!-festival was dat in het kader van een resoluut beleid ter bevordering van de sector van de circuskunsten. De stad was namelijk overtuigd van het universele karakter van deze podiumkunst en wilde die daarom toegankelijker maken voor de heel diverse groepen inwoners die de stad rijk is, via samenwerkingen met verschillende culturele actoren. Dit begrip van verbondenheid is dan ook een centraal gegeven in het HOPLA!-project.

De decentrale aanpak van het project vloeit voort uit de wil van het festival om een publiek te bereiken dat doorgaans nooit naar theaterzalen of naar festivals gaat. De organisatoren willen vooral deze toeschouwers laten kennismaken met een wereld waarin vertelling en droom, performance en precisie, behendigheid en verrassing hand in hand gaan. Er wordt daarbij gestreefd naar diversiteit in genres en technieken.